Mecano Projects

Your Kitchen, Cupboard & Carpentry Specialist! 

Nollie Bestbier

072 022 1156

info@mecanoprojects.co.za

2009/216165/23

About Us                                                            Meer oor Ons

An established Closed Corporation since 2009, MECANO Projects is managed by the owner itself, Nollie Bestbier, who is highly skilled and has many years of experience in the carpentry industry.

Only the best equipment, techniques and suppliers are used. The customer can rely on experienced advice and guidance with regards to design and product selection. 

Ranging from interior to exterior carpentry requirements for renovations and new building projects, as well as any maintenance work. 

'n Gevestigde Beslote Korporasie sedert 2009, MECANO Projekte word bestuur deur die eienaar self, Nollie Bestbier, wat hoogs geskool is en baie jare ondervinding het in die timmerbedryf.

Slegs die beste toerusting, tegnieke en verskaffers word gebruik. Die kliënt kan staatmaak op ervare advies en leiding rakende ontwerp en produk keuse.

Van binne tot buite timmerwerk vereistes vir renovasies en nuwe bouprojekte, as ook enige opknappings.